English (United Kingdom)
Βρίσκεστε εδώ: ΑΡΧΙΚΗ ΝΕΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Έγγραφη απόδειξη της ειδικής διαδοχής σε διαταγή πληρωμής

Έγγραφη απόδειξη της ειδικής διαδοχής σε διαταγή πληρωμής

ΜονΠρωτΘεσσαλονίκης 14292/2019 (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

Η εν λόγω απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει ένα ενδιαφέρον ζήτημα ενεργητικής νομιμοποίησης κατά τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής. Ειδικότερα, πρόκειται για τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να προσκομίζει ο αιτών την έκδοση της διαταγής πληρωμής, προκειμένου να αποδεικνύει ότι κατέστη ειδικός διάδοχος της απαίτησης και άρα δικαιούται να στραφεί εναντίον του οφειλέτη. Ακολουθεί αναλυτική περίληψη της απόφασης που ελήφθη κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων:

Περίληψη απόφασης:

- Αίτηση αναστολής κατά διαταγής πληρωμής κατ' άρθρο 632 παρ. 3 ΚΠολΔ. Για την έκδοση διαταγής πληρωμής πρέπει να συντρέχει και η διαδικαστική προϋπόθεση της έγγραφης απόδειξης τόσο της ύπαρξης της απαίτησης και του ποσού, όσο και των προσώπων του δικαιούχου και του υπόχρεου. Για τον λόγο αυτό ο αιτών υποχρεούται να επισυνάψει στην αίτησή του το σύνολο των εγγράφων από τα οποία προκύπτει το ύψος της απαίτησης και τα πρόσωπα του δικαιούχου ή του υποχρέου. Δεν υφίσταται η απαιτούμενη έγγραφη απόδειξη, όταν από τα προσκομιζόμενα έγγραφα προκύπτει μεν η αιτία και το ύψος της οφειλής αλλά δεν αποδεικνύεται η ταυτότητα του υπόχρεου ή του δικαιούχου.

- Ειδικά στην περίπτωση ειδικής διαδοχής νομικών προσώπων, αναφορικά με περιουσιακό στοιχείο, η δημοσίευσή της σε ΦΕΚ, δεν εξαλείφει την υποχρέωση του αιτούντος να προσκομίσει στην αίτηση για την έκδοση της διαταγής πληρωμής τα έγγραφα (και το ΦΕΚ), από τα οποία να προκύπτει η ενεργητική του νομιμοποίηση.

- Στην προκειμένη περίπτωση, δεν γίνεται επίκληση στην αίτηση οποιουδήποτε εγγράφου που να αφορά στην αναφερόμενη από την αιτούσα ειδική διαδοχή, από το οποίο στη συνέχεια θα αποδεικνυόταν ότι η απαίτηση σε βάρος των καθ' ων αποτέλεσε μέρος της ειδικής αυτής διαδοχής, ενώ περαιτέρω δεν γίνεται μνεία του χρόνου και του τρόπου που επήλθε αυτή η διαδοχή.

- Η μεταγενέστερη συγκοινοποίηση των ως άνω εγγράφων που σχετίζονται με την ειδική διαδοχή με την επιταγή προς πληρωμή που επιδόθηκε στους καθ' ων δεν αναιρεί το γεγονός ότι κατά το χρόνο κατάθεσης και έκδοσης της διαταγής πληρωμής υπήρξε η ανωτέρω αοριστία και δεν αρκεί για τη συμπλήρωση της παραπάνω έλλειψης.

- Ενόψει αυτών, ο λόγος ανακοπής περί απαραδέκτου λόγω αοριστίας πιθανολογείται ουσιαστικά βάσιμος και άρα γίνεται δεκτή η αίτηση αναστολής.

Σε αυτήν την απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσας-ανακόπτουσας ήταν ο Μάνος Βογιατζάκης.

 
Symbol
ΝΕΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ